LIDOVÉ PÍSNIČKY, VELIKONOČNÍ PÍSNIČKY, VÁNOČNÍ PÍSNIČKY

www.lidovepisnicky.cz

Lidová písnička

Lidová písnička je píseň, u které není známý její původní tvůrce. Lidové písničky se zpívaly a šířily celoročně mezi lidmi, rodinami, při práci i zábavě. Dědí se ze starší generace na generaci mladší.

Lidové písně jsou hodně ovlivněné prostředím, ve kterém vznikaly. Objevuje se v nich příroda, práce na poli, charakter lidí, vztahy mezi lidmi, lidové písničky vyjadřují emoce, náladu, pocity, radost, smutek, lásku, určitou etapu života nebo jen popisují dění určitého dne…

Lidové písně se zpívaly především na venkově, kde byly každodenní součástí života obyčejných lidí, a protože v té době nebylo rádio, televize, sociální sítě přes internet, zpívala se lidová píseň více nejenom v běžném dni, ale byla i součástí společenského života, kdy se lidé scházeli za zábavou a prozpěvovali si lidové písničky. A na ně potom vznikaly podle typu lidové písničky také různé typy tanců.

Na stejnou melodii písničky je i více textů, třeba podle kraje, ve kterém se lidové písně zpívaly. Není možné soudit, která verze lidové písně je správná a která není.

Lidové písničky mají ve svém repertoáru hlavně folklórní soubory a hudební skupiny, ale také jednotlivci, ať už je prezentují na různých veřejných přehlídkách, soutěžích ve zpěvu či tanci nebo je sdílejí třeba na internetu na You tube. Ale také ti, kteří si lidovou písničku rádi zazpívají jen tak pro sebe doma.

K lidové písničce patří především jako doprovod housle, viola, kontrabas, klarinet či flétna, na Moravě cimbál, v českém regionu dudy.

Lidové písničky vznikají i v současné době. Často jsou prezentovány na různých folklórních pěveckých soutěžích a pěveckých přehlídkách.

Seznam lidových písniček

Lidová písnička

Lidová písnička je píseň, u které není námý její původní tvůrce. Lidové písničky se zpívaly a šířily celoročně mezi lidmi, rodinami, při prácii i zábavě. Dědí se ze starší generace na generaci mladší.

Velikonoční písnička

Velikonoční písnička v našem podání je píseň, která je vázána k období Velikonoc. V našich velikonočních písničkách se odráží tradice postní doby, tradice Velikonoc a vítání jara.

Vánoční písnička

Vánoční písnička v našem podání je spjata s obdobím adventu, oslavou narození Ježíše Krista, zvyků a tradic vánočních svátků, a to až do doby, kdy Tři králové v podstatě ukončí Vánoce.

Písnička pro děti

Písnička pro děti pobaví i poučí děti od nejmladších dětí až po děti školního věku. Zpravidla se jedná o písničku lidovou, která je dobře známá starším generacím z jejich dětství.

Pomoc pro Sárinku

Hledám anděla

Hledám anděla

Péče o Sárinku

Péče o Sárinku

Sára a Inna

Sára a Inna

© 2024 Copyright, všechna práva vyhrazena. www.lidovepisnicky.cz