LIDOVÉ PÍSNIČKY, VELIKONOČNÍ PÍSNIČKY, VÁNOČNÍ PÍSNIČKY

www.lidovepisnicky.cz

Vánoční písnička

Vánoční písnička v našem podání je spjata s obdobím adventu, oslavou narození Ježíše Krista, zvyků a tradic vánočních svátků, a to až do doby, kdy Tři králové v podstatě ukončí Vánoce. Stejně tak vánoční koledy jsou vázané k období Vánoc, jsou velebením narození Ježíše Krista. Vánoční koledy v sobě často nesou vánoční tradice. Ty jsou ve vánočních koledách často spojené s obcházením od domu k domu, kdy byla odměnou právě koleda, kterou se rozuměl dar. Vánoční koledy ve smyslu písně oslavují především narození Ježíše Krista, ale i přání zdraví, štěstí, pokoje a všeho nejlepšího v následujícím roce.

Seznam vánočních písniček

Lidová písnička

Lidová písnička je píseň, u které není námý její původní tvůrce. Lidové písničky se zpívaly a šířily celoročně mezi lidmi, rodinami, při prácii i zábavě. Dědí se ze starší generace na generaci mladší.

Velikonoční písnička

Velikonoční písnička v našem podání je píseň, která je vázána k období Velikonoc. V našich velikonočních písničkách se odráží tradice postní doby, tradice Velikonoc a vítání jara.

Vánoční písnička

Vánoční písnička v našem podání je spjata s obdobím adventu, oslavou narození Ježíše Krista, zvyků a tradic vánočních svátků, a to až do doby, kdy Tři králové v podstatě ukončí Vánoce.

Písnička pro děti

Písnička pro děti pobaví i poučí děti od nejmladších dětí až po děti školního věku. Zpravidla se jedná o písničku lidovou, která je dobře známá starším generacím z jejich dětství.

Pomoc pro Sárinku

Hledám anděla

Hledám anděla

Péče o Sárinku

Péče o Sárinku

Sára a Inna

Sára a Inna

© 2024 Copyright, všechna práva vyhrazena. www.lidovepisnicky.cz