LIDOVÉ PÍSNIČKY, VELIKONOČNÍ PÍSNIČKY, VÁNOČNÍ PÍSNIČKY

www.lidovepisnicky.cz

Velikonoční písnička

Velikonoční písnička v našem podání je písnička, která je vázána k období Velikonoc. Ty jsou oslavou vzkříšení Ježíše Krista a nejvýznamnějším křesťanským svátkem.

A jak svět světem stojí, každý křesťan není. A přestože všechny velikonoční lidové tradice, které známe a běžně se v dnešní době udržují , nemají s oslavou vzkříšení Ježíše Krista pravděpodobně nic společného, tak se lidé často snaží hledat původ svátků a dělají potom všemožné závěry a teorie, které se šíří do dalších generací a ty je buď přijmou tak jak se k nim dostaly nebo si je poupraví podle svého. Najít pravý původ určité lidové tradice vážící se k Velikonocům je vlastně nemožné. O tom jak vše v hodně dávné minulosti skutečně bylo, nikdo nevíme, můžeme mít jen domněnky či pochybnosti, nikdo z nás tu dobu nezažil, můžeme věřit nebo nevěřit, souhlasit či nesouhlasit, přijmout či nepřijmout…

Ať si tedy každý sám vybere podle svého přesvědčení, s čím se ztotožní a jak bude každý z nás Velikonoce oslavovat. Ať už jako křesťan nebo člověk, který se rozhodl pro tu či onu velikonoční lidovou tradici, bez ohledu na to, proč a za jakých okolností vznikla, ale jemu srdci je v období Velikonoc a s příchodem jara blízká.

V námi vydaných velikonočních písničkách se projeví Velikonoce z pohledu křesťana a zároveň také lidové tradice Velikonoc a vítání jara.

Seznam velikonočních písniček

Lidová písnička

Lidová písnička je píseň, u které není námý její původní tvůrce. Lidové písničky se zpívaly a šířily celoročně mezi lidmi, rodinami, při prácii i zábavě. Dědí se ze starší generace na generaci mladší.

Velikonoční písnička

Velikonoční písnička v našem podání je píseň, která je vázána k období Velikonoc. V našich velikonočních písničkách se odráží tradice postní doby, tradice Velikonoc a vítání jara.

Vánoční písnička

Vánoční písnička v našem podání je spjata s obdobím adventu, oslavou narození Ježíše Krista, zvyků a tradic vánočních svátků, a to až do doby, kdy Tři králové v podstatě ukončí Vánoce.

Písnička pro děti

Písnička pro děti pobaví i poučí děti od nejmladších dětí až po děti školního věku. Zpravidla se jedná o písničku lidovou, která je dobře známá starším generacím z jejich dětství.

Pomoc pro Sárinku

Hledám anděla

Hledám anděla

Péče o Sárinku

Péče o Sárinku

Sára a Inna

Sára a Inna

© 2024 Copyright, všechna práva vyhrazena. www.lidovepisnicky.cz